MICOMA O MICOMA

 

MICOMA  to innowacyjny sterownik mikrosieci energetycznej umożliwiający projektowanie, konfigurację i optymalizację pracy mikrosieci energetycznej.

Jest  narzędziem uniwersalnym wymagającym prostej konfiguracji umożliwiającym połączenie wszystkich elementów instalacji mikrosieci niezależnie od  ilości elementów tworzących mikrosieć oraz mocy zainstalowanych urządzeń. Pozwala na innowacyjne podejście w projektowaniu, konfigurowaniu, testowaniu, i wdrażaniu mikrosieci – umożliwia wyeliminowanie każdorazowej budowy systemu na rzecz konfiguracji  ustawień jednego prefabrykowanego rozwiązania. Ma umożliwić przetestowanie planowanej mikrosieci i wyeliminowania błędów projektowych przed rozpoczęciem budowy. Cała konfiguracja mikrosieci odbywa się za jego pomocą –  nie ma konieczność stosowania bramek, konwerterów, sterowników PLC, i programatorów.

System składa się z 3 elementów: konfiguratora, integratora i symulatora mikrosieci.

  • Konfigurator: oprogramowanie umożliwiające zaprojektowanie docelowego kształtu systemu sterowania mikrosiecią MICOMA w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania wszystkich elementów składających się na mikrosieć energetyczną. Wyposażone w GUI do interakcji z użytkownikiem. Umożliwia konfiguracje Integratora we wszystkie niezbędne w projektowanej mikrosieci urządzenia wybierane z wewnętrznych bibliotek lub bazy danych.
  • Integrator: koncentrator całej komunikacji i monitorowania stanów składników mikrosieci, element pełniący rolę fizycznego sterownika w procesie projektowania i konfiguracji systemu sterowania mikrosiecią..
  • Symulator: urządzenie do symulacji zaprojektowanego rozwiązania bez konieczności budowy rzeczywistego systemu. Wykonany w postaci mikroprocesorowego urządzenia elektronicznego pozwalającego symulować urządzenia mikrosieci i warunki jej pracy. Wyposażone w Integrator oraz inne niezbędne podzespoły jak zasilanie, urządzenia I/O itp.

MICOMA to rozwiązanie posiadające cechy znacznie odróżniające go od produktów obecnych na rynku.  W przeciwieństwie do aktualnie oferowanych rozwiązań budowalnych w oparciu o sterowniki PLC jest narzędziem uniwersalnym wymagającym jedynie prostej konfiguracji umożliwiającym (w przeciwieństwie do obecnych na rynku sterowników dedykowanych np. ComAp, czy CAT) połączenie wszystkich elementów instalacji mikrosieci niezależnie od  ilości elementów tworzących mikrosieć oraz mocy zainstalowanych urządzeń.

System MICOMA posiada następujący układ cech decydujących o jego innowacyjności (odróżnieniu go od cech produktów obecnie dostępnych na rynku), które zaprezentowano w układzie cecha-korzyść-parametr:

  • Skalowalność: możliwość wdrożenia zarówno w niewielkich nawet dwu trzy elementowych mikrosieciach po wielonośnikowe rozbudowane mikrosieci dużej mocy – użycie konfiguratora wyeliminowanie każdorazowej budowy systemu na rzecz konfiguracji i ustawień jednego prefabrykowanego rozwiązania
  • Uniwersalność (uniwersalne rozwiązanie): możliwość stosowania w instalacjach elektroenergetycznych, cieplnych, wodorowych, kogeneracyjnych, OZE i hybrydowych wielonośnikowych – rozbudowana biblioteka urządzeń, zastosowanie wielu scenariuszy aktywnego zarządzania, konfigurowalne zmienne systemowe i nowe urządzenia.
  • Modułowość (modułowa budowa): uproszczenie obsługi, rozdzielenie funkcji projektowej, testowej, konfiguracyjnej i wykonawczej – integrator, symulator, konfigurator, stanowisko testowe.
  • Efekt ekologiczny: redukcja zużycia paliw kopalnych, emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń – zastosowanie wielu scenariuszy aktywnego zarządzania.
  • Ergonomia: łatwa i szybka konfiguracja – rozbudowana biblioteka urządzeń, prosty interfejs komunikacyjny, wiele predefiniowanych scenariuszy
  • Ogólnodostępność: produkt dostępny dla szerokiego grona odbiorców nie tylko dla wąskiej grupy specjalistów – prosty interfejs komunikacyjny, modułowa budowa, użycie konfiguratora zamiast programatora
  • Integralność: cała konfiguracja mikrosieci w jednym narzędziu nie ma konieczność stosowania bramek, konwerterów, sterowników PLC, i programatorów – jedno narzędzie od jednego producenta.
FunkcjonalnośćOpis
Obsługa wytwórczych urządzeń elektrycznychAgregaty, fotowoltaika, wiatrak, magazyn bateryjny, ogniwa paliwowe, ładowarki samochodów elektrycznych, inne rodzaje magazynów energii np. kinetycznych
Zaimplementowane urządzenia elektryczne do wyboru z listy rozwijalnejTAK
Obsługa urządzeń cieplnychPompa ciepła, klimatyzacja, bufory ciepła, bufory chłodu, kogeneracja, kocioł elektryczny, kocioł gazowy, kocioł na pellet/biomasę
Zaimplementowane urządzenia cieplne do wyboru z listy rozwijalnejTAK
Obsługa elektrycznych obciążeń dynamicznych (optymalizacja zużycia energii i przesuwanie zużycia w czasie)TAK
Obsługa cieplnych  obciążeń dynamicznych (optymalizacja zużycia energii i przesuwanie zużycia w czasie)TAK
Scenariusze zarządzania

1.      Priorytet Produkcji z OZE

2.      Emisji do środowiska

3.      Bezpieczeństwa energetycznego

4.      Ekonomiki systemu

5.      Wydłużenia cyklu życia urządzeń

Możliwość szybkiej zmiany scenariusza zarządzaniaTAK
Obsługa rynku mocy lub taryf dynamicznychTAK
Inne funkcjonalnościObsługa urządzeń dodatkowych jak instalacje wodorowe, Dedykowany konfigurator i symulator

 

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020