MICOMA KALENDARIUM

Slider Technologies Sp. z o.o. > MICOMA > MICOMA KALENDARIUM

 

 • 01.2023 – złożenie wniosku o dofinansowanie
 • 04.2023 – informacja o dofinansowaniu projektu
 • 06.2023 – podpisanie umowy o dofinansowanie
 • 07.2023 – publikacja ogłoszenia o wyborze wykonawcy systemu MICOMA (zakończone bez wyboru ofert)
 • 10.2023 – publikacja drugiego ogłoszenia o wyborze wykonawcy systemu MICOMA
 • 10.2023 – zawarcie umowy z wybranym wykonawcą
 • 10.2023 – odbiór I etapu prac nad systemem
 • 10.2023 – powstaje film promocyjny
 • 11.2023 – odbiór II etapu prac nad systemem
 • 12.2023 – prezentacja systemu MICOMA na warsztatach organizowanych przez  Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii Klastry i magazyny energii środkiem zaradczym na wysokie ceny energii dla przedsiębiorców, samorządów i mieszkańców”
 • 12.2023 – odbiór III etapu prac nad systemem i zakończenie realizacji projektu

 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020