Bez względu na to czy Państwa system zasilania już działa, czy dopiero zaczynają Państwo o nim myśleć, przed podjęciem działań należy przeprowadzić odpowiedni audyt. Analiza lokalizacji, stanu instalacji elektrycznej i urządzeń, a także wsłuchanie się naszych inżynierów w Państwa wymagania i propozycje decydują o rzetelności przeprowadzonego audytu i zawartych w nim wniosków. Eksploatacja sieci energetycznej czasami sprawia spore trudności. Najczęściej dochodzi do nich wówczas gdy urządzenia, które miały ze sobą współpracować wzajemnie się zakłócają. Przyczyn może być wiele począwszy od nieprawidłowego doboru urządzeń po wady konstrukcyjne. Chcąc rozwiązać problem należy wykonać odpowiednie badania.  Slider Technologies wykonuje następujące pomiary i analizy:
  • audyt sieci energetycznej pod względem jakości wykonania, zgodności  z przepisami, a także pomiar parametrów,
  • badanie zasilaczy UPS: pomiar parametrów wejściowych i wyjściowych tj. charakter obciążenia, zawartość wyższych harmonicznych, zachowanie urządzenia podczas zmiany trybu pracy, pomiar baterii,
  • badanie współpracy urządzeń np. zespół prądotwórczy z zasilaczem UPS,
  • weryfikacja pracujących obwodów i jakości ich podłączenia z wykorzystaniem kamery termowizyjnej,
  • weryfikacja wytrzymałości stropów pomieszczeń przewidzianych pod montaż zestawu akumulatorów,
  • pomiary instalacji elektrycznych w obiektach typu Data Center, Przychodnie i Szpitale, instalacje sieci separowanej IT,
  • ocena projektów dla obiektów typu Data Center.
Bogate doświadczenie w wykrywaniu przyczyn niewłaściwej pracy urządzeń, współpraca z renomowanymi uczelniami technicznym w Polsce oraz własny wysokiej klasy sprzęt pomiarowy gwarantują, że zgłoszony przez Państwa problem zostanie zlokalizowany i usunięty.