System monitoringu prądów roboczych i upływu w sieciach TN

Slider Technologies Sp. z o.o. > System monitoringu prądów roboczych i upływu w sieciach TN
Projektując układy zasilania dla urządzeń elektronicznych takich jak: serwerownie, studia telewizyjne, medyczna aparatura diagnostyczna i wiele innych, projektanci poszukują kompromisu. Zobligowani są do doboru zabezpieczenia w taki sposób, aby jednocześnie zapewnić  bezpieczeństwo obsługi przed  porażeniem oraz zapewnić wysoką niezawodność zasilania. W praktyce okazywało się niemożliwym dobranie zabezpieczeń różnicowych do zmieniających się w trakcie eksploatacji prądów upływu tak, aby nie powodować niepotrzebnych zaników zasilania wywołanych zadziałaniem wyłącznika różnicowo-prądowego i jednocześnie, aby skutecznie wykrywać awarie w instalacji. Rozwiązaniem tego problemu jest system WebVisEC®  firmy Esa-Grimma, który dokonuje ciągłego pomiaru prądów upływu i w zależności od ustawionych progów alarmuje użytkownika o pojawieniu się niebezpiecznie dużych wartości. Pozwala to na lepsze diagnozowanie ewentualnych awarii w sieci zasilającej oraz wczesne wykrycie potencjalnego niebezpieczeństwa dla osób obsługujących chroniony obiekt. Akwizycja danych pomiarowych może zostać dostosowana do potrzeb użytkownika, a dzięki możliwości zastosowania wielu protokołów komunikacyjnych istnieje możliwość łatwej integracji systemu WebVisEC® z innymi systemami nadzoru w budynku. Dodatkową cechą systemu jest możliwość dokładnego pomiaru prądu i napięcia płynącego w każdym obwodzie lub zespole obwodów zasilających. Informacja ta może być przydatna do zwiększenia efektywności wykorzystania energii elektrycznej w obiekcie i równomiernego obciążenia faz, a co za tym idzie może obniżyć rachunki za prąd i pozytywnie wpłynąć na ochronę środowiska. Stosując system WebVisEC® nie musisz rezygnować z niezawodności działania systemu kosztem bezpieczeństwa obsługi.