Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego kolegi, GRZEGORZA LUBASZKI.

Rodzinie zmarłego najserdeczniejsze kondolencje składa kierownictwo firmy oraz współpracownicy. Żegnamy Cię Grzesiu, spoczywaj w pokoju.