Dlaczego wybór złego UPS’a może znacznie zwiększyć rachunki za dostawę energii elektrycznej ?

Slider Technologies Sp. z o.o. > Dlaczego wybór złego UPS’a może znacznie zwiększyć rachunki za dostawę energii elektrycznej ?

Wydawać by się mogło, że jedynie sprawność zasilaczy impulsowych ma wpływ na wysokość rachunków za prąd. Jak się jednak okazuje sprawność oferowanych na rynku zasilaczy jest zbliżona, a inny parametr techniczny, który często jest pomijany może spowodować znaczne zwiększenie kosztów odbioru energii elektrycznej.
Urządzenia wymagające zasilania prądem stałym wykorzystują coraz częściej zasilacze impulsowe wyposażone na wejściu w aktywny prostownik. Tego typu prostowniki ze względu na pobór nieodkształconego prądu spotykane są obecnie w: zasilaczach UPS, układach napędowych, prostownikach bateryjnych i siłowniach telekomunikacyjnych. Zaletą aktywnych prostowników jest możliwość pracy bez poboru mocy biernej czyli ze współczynnikiem mocy równym 1.
Niestety w praktyce okazuje się, że producenci skupili się na poprawie współczynnika mocy biernej, ale indukcyjnej zaniedbując nieco moc bierną pojemnościową. Oszczędności w wykonaniu obwodów mocy oraz układów sterowania prostownika, niepełne testy przed dopuszczeniem do sprzedaży powodują, że tanie rozwiązania zasilaczy UPS lub innych urządzeń wykorzystujących prostowniki aktywne, przy obciążeniach mniejszych niż nominalne powodują przepływ mocy biernej o charakterze pojemnościowym. W zdecydowanej większości przypadków urządzenia energoelektroniczne są niedociążone, a co za tym idzie użycie tańszych rozwiązań takich urządzeń powodować może ponad umowny przepływ mocy biernej pojemnościowej. W zależności od operatora systemu dystrybucyjnego oraz od podpisanej umowy przyłączeniowej może okazać się, że koszt kar za pobór mocy biernej pojemnościowej przewyższy koszt zakupu energii czynnej. Można to zaobserwować już przy współczynniku mocy cos(φ) równym 0,88 dla obiektu zasilanego z sieci niskiego napięcia. W takim przypadku dla układu pracującego przy obciążeniu mocą czynną 10 kW i mocą bierną pojemnościową 5,4 kvar koszt rozliczenia przepływu mocy biernej wynieść może 27 tyś zł. rocznie! Koszty takie zdecydowanie przekraczają wartość zasilacza UPS.
Wybór sprawdzonego rozwiązania, które utrzymuje współczynnik mocy równy 1 w szerokim zakresie pobieranej mocy czynnej, może pozwolić na uniknięcie wysokich kar, lub konieczności instalacji kosztownych i wywołujących kolejne problemy kompensatorów mocy biernej pojemnościowej. Tani zakup nie oznacza również taniej eksploatacji, warto o tym pamiętać.