Dostawa podziemnego zbiornika paliwa nie jest łatwą operacją. Nawet w oparciu o starannie wykonany projekt niezbędna jest czujność koordynatora oraz prawidłowe wyznaczenie miejsca posadowienia zbiornika, do którego przyłączona zostanie instalacja paliwowa. Stąd też ogromne skupienie i dbałość o szczegóły instalacji.

Udało się zakopać ponad 7m3 zbiornik paliwa dla dwóch zespołów prądotwórczych o mocy ponad 1 MW każdy. Oczywiście montaż poprzedzony był wykonaniem instalacji paliwowej, ochrony katodowej zbiornika, wykonaniem skrzynek dotanku i również zatankowaniem do pełna.