Slider Technologies

System monitoringu prądów roboczych i upływu w sieciach TN

Tworząc nowoczesne serwerownie projektanci starają się wykluczyć potencjalne elementy, które mogą obniżyć niezawodność zasilania. Bardzo często rezygnuje się z wyłączników różnicowo-prądowych, których zadziałanie mogłoby wyłączyć krytyczne odbiorniki. Rozwiązaniem jest system WebVisEC® firmy Esa-Grimma, który dokonuje ciągłe pomiary prądów upływu i w zależności od ustawionych progów alarmuje użytkownika o ich wystąpieniu.

 

Ponadto system umożliwia dokładny pomiar prądu i napięcia na każdym obwodzie lub zespole obwodów zasilających.

 

Wyposażenie systemu:


  • Ewaluatory kontroli prądów roboczych i upływu typu RCM-W6, RCM-W8
  • Przekładniki pomiarowe
  • Elementy wykonawcze typu MPM
  • Oprogramowanie monitorujące i panele synoptyczne

 

System monitorowania prądów różnicowych i roboczych